Deze verzekeringen kunnen tussenkomen wanneer je aansprakelijk bent voor schade veroorzaakt aan derden of klanten.

Er bestaan verschillende soorten:

  • BA uitbating – na levering – toevertrouwde goederen met rechtsbijstand
  • beroepsaansprakelijkheid voor o.a. architecten, tandartsen, huisartsen, kinesist, accountants, boekhouder, zelfstandige bankagenten, enz
  • objectieve aansprakelijkheid: ingeval van brand wordt er een vergoeding uitgekeerd aan het publiek die zich in het gebouw bevond. Bvba dancings, cinema, grote winkels, kerken, restaurants, enz.
  • bestuurdersaansprakelijkheid voor bestuurders van vennootschappen